Için Arşiv Mayıs, 2021

LCONFIG Şifresi

Gönderen:

Logo Yazılım programlarında, program ile Sql Database arasındaki köprü vazifesini gören Lconfig dosyasına girilen sql kullanıcı adı ve şifre bilgisi bilinemiyorsa, kullanıcı adı ve şifre bilgisi bilinen başka bir logo programından LogoDb.cfg dosyası kopyalanarak

giriş bilgileri bilinmeyen Lconfig dosyasının olduğu program kataloğundaki LogoDb.cfg ile değiştirilir.

Loconfig dosyası çalıştırıldığında kopyalanan Logodb.cfg dosyanın olduğu bilgiler ile açılır. Programın çalıştığı databse, sqluser ve sqlpwd bilgileri girilerek kayıt edilir.

Continue Reading →
0

ERP Nedir, Ne İşe Yarar?

Gönderen:

ERP nedir sorusunun yanıtı ERP açılımı ile şekilleniyor. ERP sisteminin Türkçe karşılığı Enterprise Resource Planning olup Türkçede Kurumsal Kaynak Planlama olarak karşılık bulunuyor. Bu açılımdan anlaşılabileceği gibi ERP, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi için gereken kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerini ifade ediyor. Farklı iş tipi ve faaliyetlerinin yönetilmesini sağlayan yazılım modüllerinin tek veri tabanında toplandığı ERP, hem üretim işletmeleri hem de hizmet işletmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bütünsel bir yazılım stratejisi olan ERP, iş süreçleri arasındaki veri akışını sağlayarak maliyette tasarruf ve ...

Continue Reading →
0

GİB Duyuru: e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi Hakkında

Gönderen:

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan “V.1.0. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm kapsamında, düzenlenen e-belgelere noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler, Başkanlığa gönderecekleri “İptal Raporu” ile düzenledikleri e-Belgeler için ...

Continue Reading →
0

Logo CRM Ürününde En Sık Alınan Mesajlar

Gönderen:

Logo Crm Ürününde En Sık Alınan Mesajlar Ve Çözüm Yolları

1- Logo CRM Web Giriş Ekranında 503 (-503) Hatası Gelmektedir.

IIS üzerindeki application pools(Uygulama Havuzları) üzerinden Logo crm Ve Logo crmİ ntegrator için sağ taraftaki menüde yer alan advanced settings (gelişmiş ayarlar) kısmındaki Kimlik(İdenty) bilgileri yeniden girilmelidir. Özel hesap kısmından Logo crm kurulu olduğu makine ismi ve şifresi girilerek kaydetme işlemi yapılmalıdır.

Şifre bilgisinin doğruluğunun kontrolü için tarayıcıdaki adres çubuğuna localhost/logocrmintegrator/logocrmintegrator.dll ...

Continue Reading →
0

Logoda Sql Info Kullanımı

Gönderen:

Program içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı tablolara ulaşmak için SQLINFO formülü kullanılır.

Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak dönüyor.

Tanımlı alan türü metin olmalı ve her field için tırnak işareti kullanılmalıdır.

  • SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”) Örnek SQLINFO Fonksiyon Kullanımı
  • Personel Listesi raporuna personelin eşine “Bakmakla Yükümlü” bilgisinin getirilmesi

Bunun için ilk olarak Aile Bireyleri bilgisinin program tarafında hangi alanda veri tuttuğuna bakılmalı.

Personelin bilinen bir verisine bağlı olarak tablodan veri getirilecektir. Veritabanından adına göre arama yapıldığında;

SELECT * FROM H_001_PERSONS ...

Continue Reading →
0