Blog

Logoda Sql Info Kullanımı

Gönderen:

Program içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı tablolara ulaşmak için SQLINFO formülü kullanılır.

Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak dönüyor.

Tanımlı alan türü metin olmalı ve her field için tırnak işareti kullanılmalıdır.

  • SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”) Örnek SQLINFO Fonksiyon Kullanımı
  • Personel Listesi raporuna personelin eşine “Bakmakla Yükümlü” bilgisinin getirilmesi

Bunun için ilk olarak Aile Bireyleri bilgisinin program tarafında hangi alanda veri tuttuğuna bakılmalı.

Personelin bilinen bir verisine bağlı olarak tablodan veri getirilecektir. Veritabanından adına göre arama yapıldığında;

SELECT * FROM H_001_PERSONS WHERE CODE=’P04′


H_001_PERSONS tablosundaki LogicalRef’i rapora getirmek; SELECT * FROM H_001_PERSONS WHERE CODE=’P04′ SQLINFO(“LOGICALREF”,”H_001_PERSONS”,STRCAT(“CODE='”,$Sicilno,”‘”));
LOGICALREF  Rapora getirilmek istenen alan,

H_001_PERSONS  Veri çekilecek olan tablo,

CODE  Where koşulunda kullanılan personelin sicil numarası.SQLINFO formülündeki STRCAT alanı veritabanında çalıştırılan sorgudaki WHERE koşulundaki alanlara denk gelir.

Burada personelin Logicalref’sı üzerinden bağlantı kurulacaktır. Personelin Aile Bireylerinin tutulduğu tablo H_001_FAMILYINFOS tablosudur. Bu tablonun Cardref alanı H_001_PERSONS tablosundaki LogicalRef’e denk gelmektedir.
SELECT * FROM H_001_FAMILYINFOS WHERE CARDREF=5

FAMILYINFOS tablosundaki CARDREF alanı personelin PERSONS tablosundaki LOGICALREF’ine denk gelir. Bundan dolayı LOGICALREF


SQLINFO(“SUPPORTED”,”H_001_FAMILYINFOS“,STRCAT(“CARDREF=”,$Personel_LogicalRef , “AND RELATION=”,1 ));


Personel Listesi raporuna personelin eşine Bakmakla Yükümlü olduğu bilgisini getirmek için raporda IF formülünü içeren yeni bir değişken tanımlanır. Değişken aşağıdaki gibidir:


IF($supported_ailebireyleri==1,’Bakmakla Yükümlü’,”); Personel listesi raporuna “ailebireyi_bakmaklayükümlü” değişkeni eklenir ve rapor çıktısı alınır.

0

Hakkında Yazar:

  Related Posts
  • No related posts found.

Yorum Ekle