Blog

Perakende Sektöründe Oyunlaştırma

Gönderen:

Perakende sektörü bilgi ve iletişim teknolojilerine önem verip interaktif deneyim gibi inovasyonlar sunarak tüketicilerin alışveriş deneyimini artırabiliyor. Oyunlaştırma da müşteri deneyimini artıran inovasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, oyunlaştırma nedir, perakende sektörüne nasıl avantajlar sağlar?

Müşteri talepleri ve davranışlarıyla şekillenen sektörde, teknolojiyle doğup mobil oyunlarla büyüyen Z kuşağı taşları yerinden oynatıyor. Geleceğin tüketicileri olarak görülen Z kuşağı, pazarlama uzmanlarının dikkatini teknolojiye çeviriyor. Oyunlaştırma teknoloji odaklı yatırımlarına hız kazandıran sektörde müşteri deneyimini artırmanın en iyi yolu haline geliyor.

Oyunlaştırma nedir?

Oyunlar dopamin adı verilen mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Oyunlaştırma, oyunların mutluluk ve motivasyon üzerindeki olumlu etkilerini hedeflere ulaşmak için kullanmaya dayanan yenilikçi bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. 2010 yılı itibarıyla Google Trends’te yerini alan bu yöntem, hem pazarlamada hem de insan kaynaklarında kullanılıyor. 

Oyunla ilgisi olmayan alanlarda kullanılan oyunlaştırma, oyun tasarımı öğelerini ve ilkelerini kullanıp problemleri çözmeye dayanıyor. Bir unsuru oyunlaştırmak algı değiştirip ilgiyi tetiklemeyi ve o unsuru cazip hale getirmeyi sağlıyor. Pazarlama için ise sadakat programlarını puanlar, rozetler, seviyeler gibi oyun unsurları ile harmanlayıp motivasyon sağlama sürecini ifade ediyor.

Oyunlaştırmanın temel öğeleri şöyle:

  • Sistem (kullanıcılar)
  • Bileşenler (puan, rozet, liderlik tablosu, yarışma, sanal ürünler, hediye paylaşma)
  • Mekanikler (başarı, mücadele, iş birliği, geri bildirim, sahiplik, işlemler, belirsizlik)
  • Dinamikler (duygular, ilişkiler, hikâyeler)
  • Amaç (katılım, eğlence, motivasyon, tutku)

Perakende sektöründe oyunlaştırma nasıl kullanılır?

Oyunlaştırma perakende sektöründe 2021 pazarlama trendleri arasında bulunuyor. Ödüllendiren oyunlara sahip uygulamalar tüketicinin perakende deneyimini zenginleştiriyor. Bu inovatif yöntem işe alım, personel değerlendirme, çalışan motivasyonunu artırma ve satışları artırma amaçlarıyla farklı şekillerde uygulanabiliyor. 

Yöntem insan kaynaklarında klasik değerlendirmelerden daha doğru tahminler yürütülüyor ve işe alım sürecinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor. Mobil cihazlar üzerinden uygulanan oyun bazlı değerlendirmeler stajyer ve yeni mezun alımlarında tercih ediliyor. Bu şekilde değerlendirme yaparak bilişsel yetenek, kişilik ve duygusal zekâ unsurları ölçülebiliyor. Perakende mağazalarında çalışanların motivasyonunu artırmak için daha fazla satış yapanın daha çok puan aldığı uygulamalar kurgulanıyor. Perakende mağazaları ya da bölgeleri de rekabete dahil edilebiliyor.

Satışlarda oyunlaştırma yöntemi şu şekilde uygulanıyor: Yapılan alışveriş, ürünlere yazılan yorum gibi aktiviteler için puan verip rozet ile ödüllendirme veya indirim kazandırma, toplam puan ya da sıralamalara göre müşterileri ayırma. Kurgu farklı şekillerde olabiliyor. Kurgu farklı olsa da motivasyon, yeni müşteri elde etme, potansiyel müşterilere ulaşma gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu yöntem marka prestijini sağlamak açısından da önem taşıyor.

Perakende sektöründe verimliliğin diğer yolu otomasyonlar

Perakende mağazacılık yönetimi ile doğru stratejiler uygulayabilmek için teknolojinin gücünden yararlanılıyor. . Logo Diva çözümleri, sektörde giderek değişen beklenti ve ihtiyaçlara yanıt sunarak mağazalardaki günlük ciro takibi ve kaç adet işlem yapıldığı gibi performansa yönelik sonuçların izlenmesini ve gün içinde yapılan satış tutarının görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede ödüllendirme gibi uygulamalar için ortam hazırlanıyor. 

Perakende sektöründe oyunlaştırmanın yanı sıra barkod alt yapısına sahip otomasyonlar ile yapay zekânın gücünden yararlanmak da önem taşıyor. Perakende satış sonrası hizmet yönetimi, özellikle zincir mağaza yönetimi sırasındamüşterinin tekrar satın alma niyetine önemli ölçüde etki ediyor. Logo’nun perakende servis yazılımı Logo Diva SERVICE, servis süreçlerinin her yönüyle entegre yürümesini sağlıyor.

0

Hakkında Yazar:

  Related Posts
  • No related posts found.

Yorum Ekle